Instytut Zdrowia
i Kultury Fizycznej

Struktura

 

WYDZIAŁ STUDIÓW STOSOWANYCH
 
Dziekan: E prof. WSG dr Marzena Sobczak-Michałowska
Prodziekan: E mgr inż. Dorota Łoboda
Prodziekan: E mgr Stanisław Krause
Koordynatorzy Biura Wydziału:
E mgr Anna Fatz-Grupka
E mgr Paweł Tura
 
 
Instytut Nauk Społecznych
Dyrektor: E dr inż. Agnieszka Jeran
Z-ca Dyrektora: E mgr Przemysław Ziółkowski
Koordynator Biura Instytutu: E mgr Alicja Czerwińska
 
Pracownia Psychopedagogiki i Andragogiki
Kierownik: E prof. WSG dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec
KS prof. WSG dr hab. Hanna Liberska
E dr Remigiusz Koc
KD dr Jolanta Nowak
KD dr Mirosława Żmudzka
KD dr Ludmiła Zając - Lamparska
KD mgr Milena Bagińska
KD mgr Irena Gnacińska
KD mgr Jan Hibner
E mgr Weronika Horosiewicz
KD mgr Ewa Kapczyńska
KD mgr Joanna Mikulska
E mgr Alicja Poliwka-Gorczyńska
KD mgr Krystyna Tomecka
E mgr Przemysław Ziółkowski
KD mgr Hanna Żółkoś
Osoby współpracujące:
E dr Bożena Sowińska

Pracownia Nauk o Rodzinie
Kierownik:
E dr Alina Matlakiewicz
E prof. WSG dr Marzena Sobczak – Michałowska
E prof. WSG dr Alicja Kozubska
E dr Mikołaj Gębka (31.03.2013)
E dr Marta Herzberg
E dr Paweł Sobierajski
KD
mgr Dominika Heller
E mgr Robert Lauks
 
Pracownia Resocjalizacji
Kierownik:
E prof. WSG dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka
E prof. zw. dr hab. Ryszard Borowicz
E prof. zw. dr hab. Andrzej Kaleta
E prof. dr hab. Christian Giordano
E mgr Alicja Czerwińska
E mgr Agnieszka Czerwińska
KD mgr Maria Szwarc - Gajewska
KD mgr Anna Woźniak - Margol
 
Pracownia Analiz Europejskich
Kierownik: E dr Karolina Marchlewska-Patyk
E dr Michał Cichoracki
E mgr Joanna Wójtowicz
E mgr Marta Tybura
E mgr Dagmara Taflińska
 
 
Pracownia Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Kierownik: E dr Michał Włodarczyk
E dr inż. Agnieszka Jeran
E mgr Paulina Markiewicz
E lic. Bożena Karpińska
Osoby współpracujące:
E dr Agnieszka Szulc
E dr Paweł Sobierajski
 
Pracownia Public Relations i Marketingu
Kierownik: E mgr Małgorzata Dysarz-Lewińska
KS prof. WSG dr Grzegorz Kaczmarek
E mgr Marzena Bogdanowicz
E mgr Marta Sikora
E mgr Łukasz Juszczak
KD mgr Lucyna Swoińska
E mgr Marcin Żurański
Osoby współpracujące:
KD mgr Agnieszka Kowalkowska
 
 
Kierownicy obszarów studiów:
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - dr Michał Włodarczyk
PR - mgr Małgorzata Dysarz-Lewińska
Resocjalizacja - dr hab. Małgorzata Kowalczyk-Jamnicka
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – dr Marta Herzberg
Psychopedagogika - dr Alina Matlakiewicz
Diagnoza i terapia rodziny - dr Paweł Sobierajski
Projekty europejskie - dr Karolina Marchlewska-Patyk
 
Osoby odpowiedzialne za kontakt z wydziałami zamiejscowymi:
Inowrocław – mgr Przemysław Ziółkowski
 
 
 
Instytut Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Dyrektor Założyciel: E prof. zw. dr hab. n. techn. Lech Zimowski
Dyrektor: E prof. WSG dr inż. Zbigniew Borowski
Koordynator Biura Instytutu: E mgr inż. Monika Jarzyna
 
Zakład Architektury i Urbanistyki
Kierownik:Eprof. WSG dr inż. arch. Krzysztof Borowski
E prof. zw. dr hab. n. techn. Lech Zimowski
E dr inż. arch. Ilona Dardzińska
E dr inż. arch. Tomasz Jastrząb
E dr inż. arch. Mariusz Pałaszewski
KD mgr inż. Karol Dąbrowski
KD mgr Wojciech Giżycki
KD mgr inż. arch. Monika Hahn
KD mgr inż. arch. Robert Łucka
KS mgr inż. Magdalena Popielewska
KS mgr inż. arch. Ewa Sytek
 
Zespół Dydaktyczny d.s. Architektury Wnętrz i Technik Plastycznych
Kierownik:E mgr sztuki Marta Rosenthal-Sikora
KD mgr sztuki Agnieszka Kowalik
 
Zakład Konstrukcji i Technologii Budowlanych
Kierownik:E dr inż. Agata Lachiewicz-Złotowska
KD prof. dr hab. Adam Gadomski
KD prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński
KD prof. WSG dr hab. inż. Mariusz Chalamoński
E prof. WSG dr inż. Halina Ferens-Budzyńska
E prof. WSG dr hab. inż. Aleksander Świtoński
E prof. WSG dr inż. Zbigniew Borowski
KD dr inż. Agata Bartkowiak
KD dr inż. Maria Derecka
KD dr inż. Maciej Dutkiewicz
KD dr inż. Hanna Jaworska
KD dr inż. Anna Kaczmarek
E dr inż. Julita Rojek
KD dr inż. Renata Studzińska
KD dr inż. Marcin Wróblewski
KD mgr inż. Kamil Marek
KD mgr inż. Ryszard Okoński
KD mgr inż. Anna Pechman
 
Zakład Gospodarki Przestrzennej i Zarządzania Nieruchomościami
Kierownik:Edoc. dr inż. Ryszard Dorożyński
KD dr Kazimierz Harłoziński
KD dr Zdzisław Kamiński
KS dr Barbara Sobolewska-Węgrzyn
E dr inż. Krzysztof Napieraj
KD dr Andrzej Potoczek
KD dr Marek Ramczyk
KD dr inż. Sylwia Staszewska
KD mgr Maciej Jasiński
                                             
Pracownia GIS i Projektów Rewitalizacji
Kierownik: E dr Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
KD dr Daria Bręczewska-Kulesza
KS dr Mieczysław Kunz
E mgr Marcin Wasilewski
 
Zespół ds. Budownictwa i Architektury w Toruniu
KD dr Chamarczuk Mazurek Lidia
KD mgr inż. arch. Raczyńska Małgorzata
KD mgr inż. Umańska Anna
KD mgr inż. Matczak Wojciech
KD dr inż. Kubica Stefan
KD mgr inż. Dzwonkowski Janusz
KD mgr inż. Balczerski Krzysztof
KD dr inż. Gorączko Aleksandra
KD dr inż. Górski Jan
 
Kierownicy obszarów studiów:
Architektura i urbanistyka - dr inż. arch. Ilona Dardzińska
Budownictwo ogólne, Budownictwo drogowe, Technologia i organizacja budownictwa - prof. WSG dr inż. Zbigniew Borowski
Urbanistyka i planowanie przestrzenne, Gospodarka nieruchomościami -doc. dr inż. Ryszard Dorożyński
 
Osoby odpowiedzialne za kontakt z wydziałami zamiejscowymi:
Toruń - prof. WSG dr inż. Zbigniew Borowski, doc. dr inż. Ryszard Dorożyński
 
 
Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii
Dyrektor Honorowy: E prof. dr hab. Wiesław Maik
Dyrektor Instytutu: E dr Robert Brudnicki
Z-ca Dyrektora: E mgr Jerzy Matuszak
Koordynator Biura Instytutu: Emgr Mariusz Barczak
 
Zakład Rozwoju Turystyki
Kierownik Zakładu:Edr hab. Aleksandra Kowalczyk
Z-ca Kierownika:E doc. dr inż. Cezary Kościelak
E prof. dr hab. Benicjusz Głębocki
E prof. dr hab. Wiesław Maik
E prof. David Lorant
E prof. WSG dr Kazimierz Marciniak
KS prof. WSG dr Jan Owsiak
E prof. WSG dr inż.arch. Przybyszewska-Gudelis Romana
E prof. WSG dr Janusz Sewerniak
KD dr Jacinthe Bessiere
E dr Robert Brudnicki
KD dr Paul Pichon
E dr Bożena Sowińska
E doc. Krzysztof Sikora
KD Laurent Barthe
E mgr Alicja Błaszczyk
KD mgr Jarosław Jagodziński
K mgr Tomasz Kądziorski
KD mgr Wiktor Jakubowski
E mgr Maria Przybecka-Maik
KD Pierre Torrente
mgr Filip Wiśniewski (stażysta)
Osoby współpracujące:
E prof. WSG dr inż. Ryszard Maciołek
 
Pracownia Zarządzania Gospodarką Turystyczną
Kierownik:E dr Artur Kasprowicz
KD dr Joanna Kosmaczewska
KD dr Piotr Prus
E mgr Mariusz Barczak
E mgr Jerzy Matuszak
Emgr inż. Ewa Saks-Mucha
KD mgr Agnieszka Kowalkowska
 
Obserwatorium Produktów Regionalnych i Turystyki Wiejskiej
Kierownik:
Eprof. dr hab. Maciej Drzewiecki
KS mgr Marzena Krukowska
 
Zakład Hotelarstwa i Gastronomii
p.o. Kierownika Zakładu:E doc. Marek Grabiszewski
KS dr inż. Jacek Hałaczkiewicz
KD dr Jacek Pustoła
KS dr Katarzyna Sadowska
KS mgr Beata Bieżuńska
KD mgr Marek Gąsiorowski
E mgr inż. Dorota Łoboda
E mgr inż. Piotr Komorowski
KD mgr Anna Kowalska-Szczepańska
E mgr Magdalena Marszańska
KD mgr Jacek Piasta
E mgr inż. Agnieszka Walczak-Beszczyńska
KD mgr Michał Walczak
KD mgr Mirosław Wołodko
 
Zespół ds. Turystyki i Rekreacji w Słupsku
KD dr Betkowski Mirosław
KD dr Borzyszkowski Jacek
KD dr Kasprzyk Paweł
KD dr Marczak Mirosław
KD dr Zarębski Patrycjusz
KD mgr Barchanowska Agnieszka
KD mgr inż. Chrzanowska Beata
KD mgr Hałasiewicz – Tokarska Danuta
KD mgr Jankowski Bogdan
KD mgr Maraszkiewicz Maciej
KD mgr Moniuszko Łukasz
KD mgr Orłowska Joanna
KD mgr Wojciech Szadziul
KD mgr Wichniarek Katarzyna
KD mgr Żebrowska Barbara
 
Zespół Dydaktyczny ds. Turystyki i Rekreacji w Malborku
Koordynator:KS dr inż. Jacek Hałaczkiewicz
K         dr Elżbieta Gerstmann
K         dr Katarzyna Mysiak
K         mgr Anna Kreczko
K         mgr Monika Stępień Dylert
 
Zespół ds. Turystyki i Rekreacji w Ełku
KD      dr Browarski Bogdan,
E         dr Chomicz Roman,
KD      mgr Jezierski Mariusz
KD      mgr inż. Korzeń Anna
KD      mgr Marchel Tomasz
KD      dr Marcinkiewicz Stefan
KS       prof. WSG dr hab. Mozolewski Wacław
KD      dr Olejnik Jan
KD      mgr Selwocka Alicja
KD      dr Skawiński Ryszard
KD      mgr inż. Stęperski Andrzej
KD      dr inż. Wojtowicz Danuta
E         mgr Danielewicz Agnieszka
Osoby współpracujące:
E mgr Tura Paweł
E mgr Juszczak Łukasz
 
Kierownicy obszarów studiów:
Usługi turystyczne (I st) - prof. WSG dr Janusz Sewerniak
Hotelarstwo i gastronomia (I st) – mgr Magdalena Marszańska
Hotelarstwo (I st) - mgr Magdalena Marszańska
Zarządzanie gastronomią i dietetyka (I st) – dr inż. Jacek Hałaczkiewicz
Zarządzanie turystyką (I st) - dr Artur Kasprowicz
Odnowa biologiczna (I st) - dr Anna Nalazek
Logistyka i transport w turystyce (I st - projekt) - mgr Paweł Tura
Organizacja i zarządzanie sportem (I st) - prof. dr hab. Marek Napierała
Zarządzanie w hotelarstwie i gastronomii (I st) - dr inż. Jacek Hałaczkiewicz
Turystyka uzdrowiskowa i SPA (II st) - prof. WSG dr Kazimierz Marciniak
Zarządzanie personelem (II st) - dr Michał Włodarczyk
Turystyka międzynarodowa (II st) - dr Robert Brudnicki
Kultura fizyczna i zarządzanie sportem (II st) - dr Aleksander Skaliy
Animacja czasu wolnego i organizacja imprez (II st) - dr Bożena Sowińska
Promocja zdrowia (II st) - dr n. med. Bernadeta Szczepańska
Osoby odpowiedzialne za kontakt z wydziałami zamiejscowymi:
Malbork – mgr Jerzy Matuszak
Ełk – mgr Jerzy Matuszak
Słupsk – mgr Jerzy Matuszak
 
 
Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
Dyrektor: E prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus
Zastępca Dyrektora: E dr Aleksander Skaliy
Koordynator Biura Instytutu: E mgr inż. Marta Czukiewska
                                                  E mgr Agata Szymczak
 
KD dr inż. Małgorzata Andrzejewska
KD mgr Beata Błaszkiewicz
KD lek. med. Anna Borkowska-Konieczna
E prof. WSG dr hab. inż. Katarzyna Borowska
E prof. dr hab. inż. Roman Cichon
KD dr Urszula Ciesielska
KD mgr Paulina Dobrowolna
KD dr n. med. Małgorzata Dombek
KD dr n. med. Dorota Dzianott-Pabijan
KD mgr Marian Gawinecki
KD mgr Barbara Gawinecka-Mykaj
KD mgr Iwona Głowacka
KD dr n. med. Joanna Górska-Bachorska
KD dr n. med. Cezary Guga
KD mgr inż. Marlena Grabowska
KD prof. dr hab. n. med. Wojciech Hagner
KD mgr inż. Ewa Hartwich
KD dr n.wf. Mirosława Kasierska
KD dr n. med. Urszula Kaźmierczak
KD lek. med. Witold Kowalski
KD mgr inż. Karolina Kozik
KD mgr Agnieszka Krawczyk-Wasielewska
KD lek. med. Ewelina Kuczko-Piekarska
KD dr inż. Joanna Lemanowicz
KD dr n. med. Piotr Ligocki
KD mgr Ilona Łassa
KD prof. zw. dr hab. n. med. Zdzisław Maciejek
KD lek. med. Marcin Maciejewski
KD dr n. o zdrowiu Roksana Malak
KD dr n. med. Beata Małecka
KD dr n. med. Tomasz Mierzwa
KD dr n. med. Paweł Molski
KD mgr Tomasz Mroczkowski
E dr n. med. Anna Nalazek
KD mgr Anna Narożna
KD dr n. med. Krystyna Nowacka
KD mgr Maciej Nowacki
E dr n. med. Sylwia Oczachowska-Szafkowska
KD mgr Adam Piesik
E prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska
KD dr n. med. Daria Pracka
KD dr n. med. Tadeusz Pracki
E dr n. med. Justyna Przybyszewska
KD mgr Małgorzata Rewers
KD dr n. med. Barbara Ruszkowska-Ciastek
E prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski
KD mgr Ewelina Sawicka
KD lek. med. Piotr Sawicki
KD mgr Marcin Siedlaczek
K dr n. med. Katarzyna Strojek
KD dr n. med. Iwona Szady-Grad­
E dr n. med. Bernadeta Szczepańska
KD mgr Robert Szulc
KD dr n. med. Artur Szumlański
KD mgr Sebastian Szyper
E prof. dr hab. n. med. Maciej Świątkowski
KD lek. med. Krzysztof Tura
KD lek. med. Paweł Urbanowicz
KD dr n. med. Sławomir Wawrzyniak
KD mgr inż. Joanna Węglińska
KD mgr Katarzyna Wrzecion
KD dr inż. Ewa Żary-Sikorska
 
Pracownia Wychowania Fizycznego i Sportu (Pracownia Sportu i Rekreacji)
Kierownik: E mgr Elżbieta Kornaszewska
K mgr Jakub Grzelczak
E mgr Marta Grzelczak
E mgr Norbert Łysiak
KS mgr Maciej Mackiewicz
K mgr Szymon Nowicki
KD mgr Maciej Pawlak
KS mgr Grzegorz Skiba
 
Zakład Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej
Kierownik: E prof. WSG dr hab. med. Walery Żukow
E prof. dr hab. Yuri Briskin
KD mgr Piotr Cieślicki
E prof. Wolodimier Czajka
KD dr Jerzy Eksterowicz
KD prof. Włodzimierz Jastrzębski
KD mgr Robert Miękczyński
E prof. WSG. dr hab. Marek Napierała
E dr Małgorzata Ostrowska
KD mgr Ireneusz Przyborski
E dr Aleksander Skaliy
E dr Tatiana Skaliy
 
Zespół ds. Fizjoterapii w Toruniu
KD mgr Elżbieta Dobkiewicz
KD lek. med. Paweł Urbanowicz
KD dr n. med. Małgorzata Dombek
 
Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej
Kierownik: E mgr Natalia Kopeć – Schmelzer
 
Akademicki Związek Sportowy WSG
Prezes: E mgr Norbert Łysiak
 
Kierownicy obszarów studiów:
Fizjoterapia – prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus
Dietetyka -    prof. WSG dr n. med. Piotr Kalmus
Wychowanie fizyczne - dr Aleksander Skaliy
 
Osoby odpowiedzialne za kontakt z wydziałami zamiejscowymi:
Toruń - mgr inż. Marta Czukiewska
 
 
Instytut Ekonomii i Zarządzania
Dyrektor:Eprof. dr hab. Magdalena Osińska
Z-ca Dyrektora:E dr Ilona Urbanyi-Popiołek
Koordynator Biura Instytutu: E mgr Krzysztof Grochowski
 
Zakład Ekonomii
Kierownik:KS prof. WSG dr Jerzy Kozłowski
E prof. dr hab. Magdalena Osińska
E prof. dr hab. Aleksander Kozłov
E prof. dr hab. Wiesław Piątkowski
KS dr Agnieszka Banaszak – Piechowska
E dr Dominik Śliwicki
KD dr Mirosław Geise
E dr inż. Stanisław Dorobek
E dr Maria Marszałkowska
KS dr Paweł Antoszak
KD dr Lucyna Korona
E dr Agnieszka Szulc
E mgr Stanisław Krause
 
Zakład Finansów i Rachunkowości 
p.o. Kierownik:  KD dr Emilia Fladrowska 
KD dr Maciej Piechocki
E prof. dr hab. Zbigniew Krzyżkiewicz
KD dr Maria Jankowska       
E dr hab. Killion Munzele Munyama
KD dr Dariusz Piotrowski
KD dr Grzegorz Paluszak
KS mgr Ewelina Idziak
KD mgr Katarzyna Malak
KS mgr Teresa Mądrzak
KD mgr Lidia Piechocka
Osoby współpracujące:
K mgr Marcin Borsuk
 
Zakład Prawa Gospodarczego
Kierownik:KS dr Agnieszka Wedeł-Domaradzka
KD dr Grzegorz Michniewicz
KD mgr Ireneusz Frelichowski
KD mgr Joanna Frelichowska
KD mgr Agnieszka Jankowska
KD mgr Agnieszka Jezierska
KD mgr Szymon Domek
KD mgr Andrzej Bugalski
KD mgr Martyna Damska
KD mgr Dagmara Choraś
 
 
Zakład Innowacji i Przedsiębiorczości
Kierownik:E dr Piotr Szymański
KD prof. WSG dr Wiesław Olszewski
KS mgr Adam Mroczkowski
E lic. Anna Brzeska
KD mgr Rafał Młotek
KD Paweł Dagiel
E mgr Marta Wiśniewska
Osoby współpracujące:
E mgr Mariusz Barczak
 
Zakład Transportu, Spedycji i Logistyki
 
Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia